Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych gminy.

Dokumenty do wglądu poniżej:
Ogłoszenie o wyłożeniu

Klauzula informacyjna

Zmiany tekstu MPZP – ogłoszenie o wyłożeniu – klauzula

Zmiany tekstu MPZP – ogłoszenie o wyłożeniu

Zmiana MPZP – prognoza oddziaływania na środowisko

Zmiana MPZP – prognoza finansowa

Zmiana MPZP – tekst planu

Podobny tekst

INFORMACJE O SPOSOBIE I ZASADACH DYSTRYBUCJI PREPARATU STABILNEGO JODU W GMINIE SPYTKOWICE NA WYPADEK ZDARZENIA RADIACYJNEGO

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Małopolskiego 

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady śniegu/1

IMiGW ostrzega – opady śniegu/1

Skip to content