Gmina Spytkowice organizuje bezpłatny transport do punktu szczepień

Samorządy mają obowiązek organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień:
    • osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
    • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
    • osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Za realizację usługi uważa się dowóz pacjenta (w przypadku osoby niepełnosprawnej także jego opiekuna, jeśli zachodzi taka potrzeba) z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepienia i z powrotem.
Numer telefonu koordynatora ds. szczepień w gminie Spytkowice –  Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Spytkowicach – 18 2688581 (przy okazji rejestracji do szczepienia można też zgłaszać konieczność dowozu do punktu szczepień).
Numer telefonu do koordynatora ds. organizacji transportu do punktu szczepień w Gminie Spytkowice – 18 2688486 w godz. od 9:00-16:00 od poniedziałku do piątku.
Pacjent kontaktując się z koordynatorem gminnym ds. transportu, przekazuje informacje o miejscu i terminie szczepienia. Mieszkaniec składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Następnie koordynator gminny potwierdza termin i formę transportu, informując o nich pacjenta.

Podobny tekst

Rusza Narodowy Program Szczepień

Informujemy, iż zgodnie z Narodowym Programem Szczepień od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, …

Dodaj komentarz

Skip to content