Dni Spytkowice 2008

Dni Spytkowic 2008

Zobacz zdjęcia... 

Tegoroczne Dni Spytkowic przypadły w 10 rocznicę powstania gminy Spytkowice i zostały zdominowane akcentami upamiętniającymi tą rocznice. Obchody rozpoczęły się w sobotę 21 czerwca uroczystą Mszą Świętą na której dokonano poświęcenia sztandaru gminy. Sztandar do poświęcenia trzymał poczet sztandarowy złożony z przedstawicieli Rady Sołeckiej w składzie Władysław Rzeszótko, Andrzej Łukaszka i Władysław Kudzia, samego zaś aktu poświecenia dokonał Ksiądz Jerzy Bargiel. Po poświęceniu nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych przy akompaniamencie orkiestry OSP do sali w restauracji Maria Teresa gdzie po przywitaniu przez Wójta przybyłych gości nastąpiło przekazanie sztandaru Przewodniczącemu Rady Gminy a następnie Wójtowi, który przekazał go pocztowi sztandarowemu składającemu się z radnych: Marka Trybuły, Kazimierza Blańdy oraz Roberta Trybuły. Po przekazaniu sztandaru Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie przystąpiono do uroczystego wbicia gwoAodzi pamiątkowych do specjalnej tablicy przez osoby które przyczyniły się do wykonania sztandaru poprzez wsparcie finansowe. W dalszej części uroczystości wójt gminy Pan Franciszek Sidełko wręczył odznaczenia „Za zasługi dla Gminy Spytkowice” osobom instytucjom oraz organizacjom, które swoja działalnością przyczyniły się do powstania i rozwoju gminy oraz promują naszą gminę na zewnątrz.

I tak medale pamiątkowe otrzymali:

Marek Wierzba

Ryszard Papanek

Maria Faber

Lucjan Załaziński

Kazimierz Surówka

Anna i Jacek Krakowiakowie

Józef Różański

Edward Siarka

Paulina Wilkoń

Władysław Rzeszótko

Krzysztof Bolek

Józefa Cholewa

Stanisław Trybuła

Jan Siepak

Roman Latoń

Zespoł regionalny „Krzesani”

Orkiestra OSP

Gmina Szemud

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskiego

Oddział Gminny w Szemudzie

Firma „REDOX”

Firma „KABANOS”

Firma „PANDA”

Firma „PAFEX”

Kompleks „BESKID”

Zakład Stolarski Marii i Stanisława Ziobro

Skup i Sprzedaż Surowców Wtórnych oraz Odpadów Poprodukcyjnych Stefana Łukaszki

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Po uroczystości wręczenia odznaczeń głos zabrali zaproszeni goście, składając władzom gminy i jej mieszkańcom gratulacje z okazjii jubileuszu 10-lecia oraz nadania sztandaru. Głos zabrali min. przedstawiciela zaprzyjaAonionej gminy Szemud, Krzysztof Faber, Roman Latoń, Edward Siarka

a na zakończenie tej części uroczystości wystąpił z krótkim okolicznościowym programem kabaret „Truteń”. Niedzielna część obchodów Dni Spytkowic rozpoczęła się od przemówienia Wójta i prezentacji sztandaru gminy przez poczet sztandarowy, następnie wystąpiła orkiestra OSP pod dyrekcją kapelmistrza Jacka Klinowskiego. Po koncercie nastąpiło wręczenie statuetki „ Zasłużony dla Spytkowic” Panu Stanisławowi Kracikowi, która została mu przyznana za jego wkład i zaangażowanie przy reaktywowaniu gminy oraz za całokształt jego działalności promującej Spytkowice. Po wręczeniu statuetki i okolicznościowych przemówieniach nastąpiła część artystyczna w której wystąpiły dzieci i młodzież oraz Koło Gospodyń Wiejskich z okolicznościowym programem. Po zakończeniu części artystycznej mieszkańcy bawili się przy muzyce zespołu „Biesiada”.

Tradycyjnie już Dni Spytkowic posiadały również akcenty sportowe, i tak w sobotę rozegrano zawody rowerowe o Puchar Wójta, których wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria do 6 lat Kategoria 7-8 lat

1.Bartłomiej Jażdrzewski 1.Hubert Borzęcki 1.Patrycja Paff

2.Piotr Skawiniak

3.Bartłomiej Trzop

 

Kategoria 9-10 lat Kategoria 11-12 lat

1. Szymon Domalik 1.Klaudia Paff 1.Mateusz Pluta 1.Gabriela Komperda

2.Przemysław Paff 2.Izabela Czerniawska 2.Krystian Wojtasiak

3.Atrur Żądło

Kategoria GIMNAZJUM 1,2,3 Kategoria 17-35 lat

1.Dominik Czerniawski 1.Aleksandra Pluta 1.Tomasz Mach 1.Anna Trybuła

2.Tomasz Skawiniak 1.Justyna Trybuła 2.Mateusz Czerniawski

3.Bartłomiej Domalik 3.Dawid Czerniawski

Kategoria 36-100 lat

1.Jan Trybuła 1.Agata Czerniawska

2.Stanisław Trybuła 2.Zofia Gwiazdoń

3.Wiesław Czerniawski

Podczas tych zawodów rozegrano również pierwsze wyścigi rowerów górskich w strojach regionalnych w których laureatami zostali:

Kategoria 2-8 lat Kategoria 9-12 lat

1.Piotr Skawiniak 1.Patrycja Paff 1.Mateusz Pluta 1.Gabriela Komperda

2.Bartłomiej Trzop 2.Patryk Borzęcki

Kategoria 13-30 lat Kategoria 30-100 lat

1.Szczepan Sutor 1.Anna Trybuła 1.Stanisław Trybuła 1.Anna Trzop

2.Tomasz Skawiniak 2.Aleksandra Pluta 2.Stanisław Sutor 2.Zofia Gwiazdoń

3.Marcin Trzop 3.Monika Trzop 3.Józef Łukaszka

4.Krzysztof Kosek 3. Justyna Trybuła 4.Wiesław Czerniawski

5.Szymon Trybuła

6.Bartłomiej Trybuła

JAZDA NA JEDNYM KOLE

1.Bartłomiej Trybuła 1.Aleksandra Pluta

2.Szymon Trybuła

3.Marcin Trzop

4.Adrian Rzeszótko

5.Michał Żołnierczyk

6.Grzegorz Lubiński

W niedzielę 22.06.br odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta z okazji 10-lecia gminy

w którym udział wzięły cztery zespoły, które zajęły następujące miejsca:

1.Podwilk

2.Raba Wyżna

3.Spytkowice I

4.Spytkowice UG