Przyjazna Dolina Raby

Dotacje na biznes!

Potencjalni przedsiębiorcy z 5 gmin otrzymają łącznie 1 200 000 zł w pierwszych naborach Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.
Masz pomysł na biznes i potrzebujesz kasę na start? Teraz jest doskonały moment by zawnioskować o dotację( PREMIA- 80 000zł). Od 17.11.2106r do 01.12.2016r trwają nabory na podjęcie działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy - ogłoszenie o naborze

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2

Dyżury doradcze członków Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych dyżurów doradczych, które będą się odbywać w poszczególnych gminach, raz w tygodniu aż do 19.10.2016r.(włącznie).

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy serdecznie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 20.09.2016 o godzinie 14.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.
Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.

Informacja

Masz pomysł ale brakuje Ci środków na jego realizację?

Chciałbyś uzyskać fundusze na podjęcie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorstwa lub na inne cele.

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy jest po to aby Ci w tym pomóc.


Informacja

Informacja

Bezpłatne konsultacje w biurze LGD(Zasady przyznawania dofinansowania, LSR i jej główne cele i założenia.)

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy zaprasza na bezpłatne konsultacje do biura LGD (budynek Poczty- nr 45 B w Rabie Wyżnej) w każdą ŚRODĘ od 8:00 do 14:00.

Masz pomysł ale brakuje Ci środków na jego realizację? Sprawdź, jakie możliwość oferują fundusze europejskie!

Ogłoszenie

ZARZĄD STOWARZYSZENIA PRZYJAZNA DOLINA RABY I CZARNEJ ORAWY Z SIEDZIBĄ RABA WYŻNA 45 B
Ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. promocji i aktywizacji

Ogłoszenie Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby

Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby zaprasza wszystkich członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby, które odbędzie się 21 grudnia 2015 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 14.00 na Sali obrad Urzędu Gminy w Rabie Wyżnej.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby

Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby zaprasza wszystkich członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby które odbędzie się 18.11.2015 roku o godzinie 16:00 na sali obrad w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Porządek obrad:

Strony