Informacja - Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy posiada około 65 wolnych miejsc w realizowanym przez nich projekcie "Pomysł na siebie" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży".
Projekt ten adresowany jest do młodych osób w wieku 16-17 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich i zainteresowanych ukończeniem kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Informacja - wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych"

W dniach od 3 do 28 listopada 2014 r. w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2014/2015 w ramach "Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych", realizowanego w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego.
Stypendium ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których trudna sytuacja materialna stanowi największą barierę w dostępie do edukacji.

Komunikat Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie

Komunikat Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w sprawie kontroli branzy gastronomicznej.

XII Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik - galeria

"Umiem pływać" w naszej Gminie

Od października 2014 r. realizowane są w naszej Gminie zajęcia sportowe dla uczniów z nauki pływania z uczniami szkół podstawowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, „Nauka i doskonalenie pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice”, dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Spytkowice z dnia 01 października  2014 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych  dla przeprowadzenia wyborów do jednostek organów samorządu terytorialnego .
 

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS