Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 27 października 2014 roku

w sprawie: ustalenia wzorów: zgłoszenie kandydata na sołtysa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, wykaz osób popierających zgłoszenie kandydata, wzór pieczęci oraz zaświadczenie zgłoszenia kandydata.

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 27 października 2014 roku

w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Gminie Spytkowice i ogłoszenia kalendarza wyborczego.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych powołanych  Uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach odbędzie się w dniu 30 października 2014r. o godz. 13:30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Spytkowicach.
Zgodnie z art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) Obwodowa Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Jubilaci - galeria

Redyk - galera

Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Spytkowice

Od pierwszego września 2014 roku Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Spytkowice, we współpracy z Dyrektorami Szkół, przystąpił do realizacji projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych".

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS