Worki na odpady komunalne

W związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii COVID-19 oraz wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z 2020 r.) Urząd Gminy Spytkowice zawiesza wydawanie worków mieszkańcom.

KORONAWIRUS: INFORMACJE – DZIAŁANIA RZĄDU

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem 24.03.2020
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstw...
Czytaj dalej:

Infolinia dla seniorów

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wojewoda małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinię dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach.
Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.
Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–17.00.
 
 

Informacja Urzędu Statystycznego

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, informuję, że ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego w Krakowie  nie odwiedzają mieszkań wylosowanych do badań ankietowych do odwołania. Badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Ogłoszenie w sprawie zmiany terminu posiedzenia Komisji konkursowej

Ogłoszenie w sprawie zmiany terminu posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Spytkowicach

W obecnej sytuacji związanej z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz z uwagi na zalecenia służb medycznych i inspekcji sanitarnej ukierunkowane na zapobieganie zakażeniom wirusem i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem,

KOMUNIKAT STAROSTWA

W  sprawie udzielania  nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  w Powiecie  Nowotarskim
W celu  przeciwdziałania  zagrożeniu  związanemu z COVID-19 od dnia 20 marca  2020 r.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE BĘDĄ UDZIELANE   WYŁĄCZNIE  ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ

ODWOŁANA KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Wójt Gminy Spytkowice informuje , iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020r. (Dz.U. z 2020, poz.423 ) czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju został skrócony do 13 marca br.
Wobec powyższego wszystkie osoby , które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji w okresie od 25 -26 marca 2020 , NIE MAJĄ TEGO OBOWIĄZKU – wezwania TRACĄ WAŻNOŚĆ .

INFORMACJA GOPS SPYTKOWICE

Osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach przypomina, że w związku z zagrożeniem COVID-19, osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne powinny ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich lub otoczenie sąsiedzkie o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Informacja Małopolska Fundusze Europejskie

W związku z wystąpieniem przypadków koronawirusa w Polsce oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne odwołane zostają zaplanowane w dniu 23 marca 2020 r. Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Państwa Gminach.
Ponadto informujemy, iż od poniedziałku, 16 marca 2020 r. o możliwościach pozyskiwania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 można będzie porozmawiać online.

Komunikat dotyczący pracy ARiMR

PRACA BEZ KONTAKTU Z INTERESANTAMI
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, wprowadziliśmy zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS