Sztafeta Biegowo-Rowerowa Przyjaźni Gmin Spytkowickich

Łączmy Spytkowice - Sztafeta Biegowo-Rowerowa Przyjaźni Gmin Spytkowickich

Wszelkich informacji udziela -  Koordynator sztafety - Stanisław Trybuła  tel. 787099274

XV PRZEGLĄD RECYTATORSKI IM. KATARZYNY KRACIK

Szóstego października 2017 roku już po raz XV odbył się konkurs recytatorski upamiętniający naszą miejscową poetkę i gawędziarkę, dążącą do ocalenia miejscowej gwary i zwyczajów ludowych. Każdego roku zapraszamy na „ucztę żywego” słowa uczniów z okolicznych miejscowości, chcąc kontynuować pragnienie patronki naszego konkursu.

Dotacje do odnawialnych źródeł energii - informacje ze spotkania

W dniu 5 października 2017r. odbyło się spotkanie informacyjne  na temat planowanego przez Gminę Spytkowice projektu dot. montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gospodarstwach prywatnych na terenie Gminy Spytkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Na spotkaniach  mieszkańcy mieli okazję poznać podstawowe zasady działania urządzeń wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii, a także warunki uzyskania dofinansowania.

Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr  XI/52/2011w sprawie:  „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" .

Jubilaci 2017

Ogłoszenie – Montaż Odnawialnych Źródeł Energii

Wójt Gminy Spytkowice zaprasza mieszkańców zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania na montaż Odnawialnych Źródeł Energii tj.
- kolektorów słonecznych,
- ogniw fotowoltaicznych
- pomp ciepła,
Na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 5 października 2017r. (tj. czwartek) o godz. 18.30 w Sali OSP w Spytkowicach.

Strony

Subskrybuj Urząd Gminy Spytkowice RSS