Zakup sprzętu komputerowego do szkół

W pierwszych dniach kwietnia Gmina Spytkowice złożyła wniosek o grant w wysokości 60.000 zł na zakup sprzętu komputerowego do szkół. Z pozyskanych środków zakupiono laptopy dla szkół w naszej gminie. Łącznie jest to 21 zestawów, które zostaną użyczone uczniom i nauczycielom, by umożliwić prowadzenie zajęć w ramach ZDALNEJ SZKOŁY. Zakupiony sprzęt ma pomóc w tym trudnym czasie zrealizować podstawę programową. Po zakończeniu stanu epidemii i rozpoczęciu normalnej nauki, sprzęt pozostanie na wyposażeniu szklonych pracowni komputerowych.

Komunikat w sprawie obniżenia wysokości czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Spytkowice wprowadza się możliwość obniżenia stawki czynszowej za najem lokali będących własnością lub w posiadaniu gminy Spytkowice od dnia 01.04.2020 roku.
Wszelkie informacje pod numerem telefonu 182688370

Maseczki dla mieszkańców Gminy Spytkowice

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia nowych obostrzeń dotyczących stanu pandemii na terenie Polski, uprzejmie informujemy, że Gmina Spytkowice zakupiła ze środków budżetu gminy 4000 sztuk maseczek ochronnych, które zgodnie z zaleceniami WHO zmniejszają ryzyko zachorowania na COVID-19 i zostaną przekazane mieszkańcom gminy Spytkowice. Przypominam, iż od dnia 16 kwietnia będzie obowiązek noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos w miejscach publicznych.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadam

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach  to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te wchodzą w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa  w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
 
Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?
 

Informacja - GOPS Spytkowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach przypomina, że w związku z zagrożeniem COVID-19, osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne powinny ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich lub otoczenie sąsiedzkie o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Informacja - GOPS Spytkowice

Szanowni Państwo, w związku z docierającymi do nas sygnałami o osobach podających się za pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach i dzwoniących do osób z terenu naszej gminy, informujemy, że:
1. Pracownicy GOPS Spytkowice jeżeli uzyskali informacje o osobie potrzebującej wsparcia,  telefonicznie kontaktują z daną osobą celem weryfikacji, czy dana osoba potrzebuje pomocy (również dotyczy osób na kwarantannie).    
2. Pracownicy GOPS Spytkowice, nie żądają gratyfikacji finansowych za swoje działania.

INFORMACJA

Wójt Gminy Spytkowice uprzejmie informuje, że z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną, która uniemożliwiła przeprowadzenie w dniu 16.03.2020 r. dyskusji publicznej nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla 18 obszarów w gminie Spytkowice, powiat nowotarski, podjęta została decyzja o powtórzeniu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

Termin ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu zostanie ustalony zaraz po tym, jak obecna sytuacja się ustabilizuje.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie za pomocą środków komunikacji na odległość

Mieszkańców potrzebujących skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora zapraszamy do punktów NIEODPŁATNEJ pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Przypominamy, że BEZPŁATNE porady są dla osób, których nie stać na skorzystanie z płatnej pomocy prawnej i złożą w tym zakresie stosowne OŚWIADCZENIE (druk dostępny w każdym punkcie). Złożenie ww. oświadczenia, jest jedynym, ale też niezbędnym warunkiem do skorzystania z nieodpłatnej pomocy - nie ma obowiązku dokumentowania dochodu. !!

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS