XIX ZAWODY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM O PUCHAR WÓJTA GMINY SPYTKOWICE - fotorelacja

Zaproszenie

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO oraz URZĄD GMINY SPYTKOWICE ZAPRASZAJĄ mieszkańców Gminy Spytkowice na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji  z funduszy europejskich
 
termin dyżuru : 23 marca 2020 roku (poniedziałek) godz. 09.30-12.00
miejsce: budynek Urzędu Gminy Spytkowice, pomieszczenie Sołtysa Spytkowice 26.
 
Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:
- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że zbiórka odbędzie się w dniach od 16 marca 2020r. do 27 marca 2020r.
PONIEDZIAŁEK – WTOREK- ŚRODA- PIĄTEK:   8.00 – 16.00
CZWARTEK: 11.00-19.00
 

Informacja o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590 – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Konsultanci poinformują Cię:

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 18 obszarów w gminie Spytkowice.

VI Puchar Wójta Gminy Spytkowice w Tenisie Stołowym - fotorelacja i tabela wyników

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 27.02.2020 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 r. wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Spytkowice.

DOTACJE W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA! PROJEKTY GRANTOWE

PROJEKTY GRANTOWE

Jeśli chcesz wyposażyć swój podmiot działający w sferze kultury, działasz w organizacji pozarządowej na terenie LGD, zainteresuj się pomocą oferowaną przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

Planowany jest nabór na projekty grantowe, obejmujące wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Termin składania wniosków: 02 – 16 marca 2020 r. w biurze LGD 34-721 Raba Wyżna 45 B. (budynek Poczty Polskiej)

Po dopłaty z oświadczeniem zamiast eWniosku od 2 marca

Od 2018 roku rolników obowiązuje wniosek składany przez internet przy ubieganiu się o dopłaty bezpośrednie. Ci, którzy gospodarują na mniejszych areałach, mogli jednak dostarczać do ARiMR papierowe, 1-stronicowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z poprzedniego roku. To ułatwienie będzie dostępne także w tym roku.
Dotychczas ARiMR przyjmowała oświadczenia  od 15 lutego do 14 marca. W tym roku termin ten uległ zmianie. Oświadczenie będzie można dostarczyć do placówek ARiMR  od 2 marca do 15 kwietnia.

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Spytkowicach

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS