100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II w Gminie Spytkowice

Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie: powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Życzenia z okazji Dnia Świętego Floriana

Wydawanie worków na odpady komunalne

Wydawanie worków na odpady komunalne PONIEDZIAŁEK I ŚRODA od 8.00 do 15.00 (wejście po worki tylko od strony dolnego parkingu)

Prosimy Państwa również o zachowanie i przestrzeganie środków ostrożności zaleconych przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Pismo w sprawie kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - PRODUKT POLSKI"

Pomoc dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych – gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej.

Podziękowania dla Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Sieniawie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach składa serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Sieniawie a szczególnie Pani Krystynie Harbut za wsparcie naszych najbardziej potrzebujących Beneficjentów poprzez uszycie i dostarczenie do GOPS maseczek ochronnych.

Informacja Urzędu Gminy

Urząd Gminy w Spytkowicach informuje iż od środy tj. 29.04.2020 r. wznawia wydawanie worków na odpady komunalne, worki będą wydawane w każdy poniedziałek i środę od 8.00 do 15.00. (wejście po worki tylko od strony dolnego parkingu) natomiast kody kreskowe w dalszym ciągu pozostają zawieszone do odwołania.
Prosimy Państwa również o zachowanie i przestrzeganie środków ostrożności zaleconych przez Ministerstwo Zdrowia.

Informacja KRUS

Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa COVID-19 zatrzymała wiele działów gospodarski narodowej, ale nie zatrzymała wegetacji roślin i konieczności wykonywania przez Was niezbędnych prac polowych oraz prac gospodarskich związanych z obsługą zwierząt.  

Informacja Poczty Polskiej

Szanowni Państwo,

W sytuacji ogłoszonego stanu epidemii zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamontowanie przed Państwa posesją skrzynki pocztowej, do której listonosz będzie mógł doręczać korespondencję nierejestrowaną. Prośba ta podyktowana jest zarówno troską o zdrowie
jak i obowiązkiem posiadania skrzynki nałożonym ustawą  z dn. 23.11.2012r. art. 40.1.

Brak skrzynki będzie skutkował awizowaniem przesyłek w placówce pocztowej. Skrzynkę można zakupić również w placówkach Poczty Polskiej.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS