Informacja

Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej 2019

Ważne daty:
do 17 czerwca 2019 r. – udostępnienie do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu
do 05 lipca 2019 r. – zgłaszanie kandydatów
28 lipca 2019 r. - głosowanie
W gminie Spytkowice wybiera się jednego członka do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej
Od 12 czerwca do 17 czerwca 2019 r. w godzinach od 8:00- 15:00 w Urzędzie Gminy Spytkowice w pok.nr 8 zostanie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.

Dotacje na remonty remiz w południowej Małopolsce

W łąckim amfiteatrze marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka przekazali przedstawicielom 32 gmin z powiatów limanowskiego, nowosądeckiego, tatrzańskiego i nowotarskiego promesy gwarantujące przyznanie dotacji w ramach programu Małopolskie Remizy 2019.

Informacja

W dniu 05-09-2019 podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski nasza gmina otrzymała promesę w ramach środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Informacja

W okresie od czerwca do sierpnia bieżącego roku na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego zostanie przeprowadzane badanie  opinii publicznej na temat sytuacji rodzin. Wykonawcą badania jest firma Market Research World (MRW) z siedzibą w Gliwicach. W ramach projektu ankieterzy:

Ogoszenie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Asystenta Rodzinyw Dziale Pomocy Społecznej na umowę na czas określony na ½ etatu.
Szczegóły z załaczniku.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS