Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Wójt Gminy Spytkowice  – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 

Program Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021

XIX edycja realizowany przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym Bankiem Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW), koalicją pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych oraz innych instytucji, które przystąpią do Programu.

Współpraca organizacyjna - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że zbiórka odbędzie się w dniach od 22 CZERWCA 2020r. do 30 CZERWCA 2020r.
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK: 8.00 – 16.00
CZWARTEK: 11.00-19.00
 
Chęć oddania wielkogabarytów należy zgłosić pod numerem tel. 182688370 wew.48 z podaniem nieruchomości, rodzaju i ilości odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe 
Przykłady odbieranych odpadów wielkogabarytowych:
    • meble,

Komunikat - Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dla rolników: w ARiMR od kilkunastu tysięcy do nawet miliona złotych
Dla rolników młodszych i starszych; z większymi i mniejszymi gospodarstwami; na inwestycje w rozwój lub podniesienie po klęskach i zabezpieczenie przed kolejnymi; na nawadnianie i zalesianie; dla tych, co indywidualnie i tych co wolą grupą - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje teraz różnorakie możliwości skorzystania z rolniczych funduszy.  
 
Mała i duża modernizacja

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal.

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola "Stokrotka" w Spytkowicach

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Spytkowicach

Działania jakie Zarząd Województwa Małopolskiego podejmuje, by skutecznie walczyć z pandemią COVID-19 i jej skutkami.

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
 
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. 
 

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 21.05.2020 roku

w sprawie: wspierania działalności organizacji działających na terenie Gminy Spytkowice.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS