Informacja dotycząca 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wystąpiła konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2. Kierując się bezpieczeństwem mieszkańców Małopolski podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich spotkań informacyjnych dla mieszkańców dot. 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, które były planowane w marcu i kwietniu br.

Kwarantanna obowiązująca wszystkie osoby, które od 15 marca wróciły do Polski

Powiatowa Stacja Sanitarni-Epidemiologiczna w Nowym Targu, w załączeniu przesyła informacje na temat kwarantanny obowiązującej wszystkie osoby, które od 15 marca wróciły do Polski.


Numer Infolinii ZUS

W przypadku potrzeby kontaktu z nami prosimy o korzystanie z:

OGŁOSZENIE w sprawie zbiórki odpadów wilekogabarytowych

W związku z podwyższonym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa Urząd Gminy w Spytkowicach odwołuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych zaplanowanych od 16.03.2020r do 27.03.2020r.
O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani poprzez stronę internetową urzędu gminy.
 

Ogłoszenie WKU w Nowym Targu

Zakończenie Kwalifikacji wojskowej w 2020r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalono w okresie 3 luty do 13 marca br.
Osoby, które zotały wezwane do kwalifikacji wojskowej po dniu 13 marca 2020 r. zostną skierowane na kwalifikację wojskową w 2021r. Szczegółowe informacje zamieśćimy po ukazaniu się rozporządzenia regulującego powyższą kwestię.

Komunikat Urzędu Gminy w Spytkowicach

WAŻNY KOMUNIKAT!

Urząd Gminy w Spytkowicach NIE BĘDZIE PROWADZIŁ BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTÓW !

Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci Urzędu Gminy w Spytkowicach

W związku z podwyższonym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w celu ochrony klientów i pracowników Urzędu Gminy w Spytkowicach:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa małopolskiego.

Komunikat KRUS OR w Krakowie

Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci KRUS OR w Krakowie,

APEL

W związku z zagrożeniem koronawirusem oraz panującą grypą, w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusów, mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Wójt Gminy Spytkowice, zwraca się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych.

Zachęcam do kontaktu telefonicznego i mailowego w celu ustalenia sposobu załatwienia sprawy.

Informacja o zawieszeniu zajęć w szkołach

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w dniach od 12 do 25 marca br.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
 

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS