Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska – informacja o uruchomieniu funkcjonalności generowania w systemie Krajowej bazy wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Szanowni Państwo

ELIMINACYJNY TURNIEJ GMINNY MAŁOPOLSKA CUP 2019

ELIMINACYJNY TURNIEJ GMINNY MAŁOPOLSKA CUP 2019 GMINA SPYTKOWICE 09.LIPIEC 2019

Wybory do Izb Rolniczych w gminie Spytkowice w 2019 r

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice.

Turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka

Pierwszego czerwca 2019 w Zakopanem ,na nowych obiektach przy szkole podstawowej nr 3 – Olcza został zorganizowany turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS