Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla rolników

Warunki skorzystania z rehabilitacji:
1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie.
2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Zaproszenie

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo"
Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy o konieczności odbioru kodów kreskowych na worki przeznaczone na odpady komunalne segregowane i niesegregowane, przed następnym wywozem odpadów komunalnych w Gminie Spytkowice w miesiącu marcu. Kody można odbierać codziennie od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy Spytkowice w godzinach 7.45-15.45, W pokoju nr 8. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 182688370 wew.48.

Informacja

OGŁOSZENIE

W dniu 10.02.2019 r. w Gminnym Centrum Kultury odbędzie się o godzinie 10.00 zebranie wiejskie.

W programie wybór Rady Sołeckiej.

Informacja

Informacja

Informacja

Uwaga!!!

Ważna informacja dla właścicieli zwierząt oraz osób zgłaszających konieczność odłowienia zwierzęcia.

JASEŁKA GMINNE 13.01.2019r.

W dniu 13 stycznia na salce parafialnej na plebani odbyły się Jasełka Gminne dla mieszkańców Spytkowic. Organizatorami jasełek są Gospodynie ze Spytkowic oraz Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach.

Informacja w sprawie wielkoobszarowych polowań zbiorowych

Koło Łowieckie ,, BÓR” w Spytkowicach w odpowiedzi na pismo L.dz.NS-6/2019 z dnia 02.01.2019 Zarządu Okręgowego w Nowym Sączu informuje o terminach wielkoobszarowych polowań zbiorowych w ramach walki z ASF w koordynacji z sąsiednimi obwodami łowieckimi.
W ramach ujętych na sezon 2018/2019 kalendarzowych polowań zbiorowych uzgodniono z K.Ł. Bystra obw. Łow.209 – Polowanie w Rejonie Toporzysko na dzień 13.01.2019r
Polowania dodatkowe w ramach wielkoobszrowych polowań na dziki :

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS