Remont boiska sportowego

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice.

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Spytkowice oraz obowiązek złożenia nowej deklaracji.

MIKOŁAJKI 2018

Pomiar stężenia pyłu PM10

Gmina Spytkowice w okresie grzewczym weszła w posiadanie pyłomierza, który ma za zadanie pomiar stężenia pyłu PM10.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS