Masz Głos w swoim regionie

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości.

 

Pełna informacja w załczniku.

V Gonitwa Podhalańska - zdjęcia

Podziękowania

Ogłoszenie

W dniu 8 września 2019r. (niedziela) o godz. 10.00 w Remizie OSP Spytkowice na zebraniu wiejskim odbędzie się spotkanie ze służbami geodezyjnymi realizującymi prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wsi Spytkowice, polegające na ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych i weryfikacji użytków gruntowych dla terenów zabudowanych.

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie?

Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie.
Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.

BO Małopolska: Aż 188 zadań dopuszczonych do głosowania

Znamy już listę wszystkich zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wynik jest rekordowy: mieszkańcy będą mogli wybierać spośród aż 188 zadań – czyli o 38 więcej niż przed rokiem. Głosowanie rozpocznie się już 9 września i potrwa do końca miesiąca.

Kontrola umów na odbiór odpadów

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz Uchwały NR XXXIII/162/2017 Rady Gminy Spytkowice  z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Spytkowice, Wójt Gminy  informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, za pośrednictwem pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi Urzędu gminy Spytkowice.

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta Gminy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

DOŻYNKI GMINNE W SPYTKOWICACH - ZDJĘCIA

18 sierpnia mieszkańcy Spytkowic dziękowali za obfite plony i płody rolne oraz uczcili trud ciężkiej pracy na roli.

V GONITWA PODHALAŃSKA

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS