Konkurs

Dodatkowe informacje dotyczące składania projektów konkursowych

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

KRUS PT Nowym Targu zaprasza rolników do wzięcia udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.
Przy ocenie będą brane pod uwagę:
-ład i porządek w obejściu,
-stan budynków inwentarskich i gospodarczych,
-wyposażenie w maszyny i urządzenia rolnicze,

Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla rolników

Warunki skorzystania z rehabilitacji:
1. Podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie.
2. Podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą.
3. Mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji.

Zaproszenie

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo"
Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy o konieczności odbioru kodów kreskowych na worki przeznaczone na odpady komunalne segregowane i niesegregowane, przed następnym wywozem odpadów komunalnych w Gminie Spytkowice w miesiącu marcu. Kody można odbierać codziennie od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy Spytkowice w godzinach 7.45-15.45, W pokoju nr 8. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 182688370 wew.48.

Informacja

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS