Ogłoszenie o konsultacjach Rocznego Programu Współpracy

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Spytkowice Nr  XI/52/2011w sprawie:  „Regulaminu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji" .

Dzieci z terenu Gminy Spytkowice uczestniczą w Projekcie „Już pływam”

Od września w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Spytkowice realizowany jest Projekt „Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Zajęcia z nauki pływania będą się odbywać do końca listopada 2013 r. na basenie krytym w Kompleksie „Beskid” Stanisław Majchrowicz. Kurs nauki pływania przewiduje 10 wyjazdów, po 2 godziny zajęć na basenie. Z programu skorzysta 42 uczniów z klas I – VI, którzy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, w grupie 14-osobowej, zdobędą podstawowe umiejętności pływackie.

Orlik Polska Finał Wojewódzki Spytkowice

Dzień z Fredrą

W dniu 07.09.2013r. w godzinach przedpołudniowych w Bibliotece Publicznej w Spytkowicach odbył się "Dzień z Fredrą".

Obchody 74. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej - galeria

Piknik Rodzinny Kompleks Beskid - galeria

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS