Wakacje w GCK

II miejsce „Lalkarzy” na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży

X Jubileuszowe Zawody Rowerów Górskich o "Puchar Szlaku Solnego" - Spytkowice 2014

Najlepsi uczniowie szkół w Spytkowicach wytypowani

Najlepsi uczniowie szkół w Spytkowicach wytypowani przez dyrektorów na podstawie osiągniętych wyników w nauce w roku szkolnym 2013/2014 odebrali ufundowane przez Wójta Gminy nagrody.

W tym roku nagrody otrzymali:

Absolutorium dla Wójta Gminy Spytkowice

Radni w dniu 25 czerwca 2014 roku jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Spytkowice Panu Franciszkowi Sidełko.

Był to jeden z głównych punktów 38 sesji Rady Gminy Spytkowice.

Po przyjęciu uchwały absolutoryjnej Wójt Gminy podziękował radnym za pozytywną oceną jego działalności.
 

Zawody o Puchar Szlaku Solnego

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS