Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 24.06.2014 roku
w sprawie: wspierania działalności zespołów działających na terenie Gminy Spytkowice.
 

Zarządzenie Nr 35/214

Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie : powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie GCK

DZIEŃ Z FRANKLINEM W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W SPYTKOWICACH

Gminne biegi pod hasłem "Sport przeciwko uzależnieniom"

Majówka Pokoleń 2014 - zdjęcia

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS