Projekt "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+

Urząd Gminy w Spytkowicach informuje o możliwości składania deklaracji uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” polegającym na przyznaniu wsparcia finansowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ ( są to rodziny mające minimum czworo dzieci przy czym przynajmniej jedno musi być uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej) z przeznaczeniem na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych. Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłaszanie się do pokoju nr 9 Urzędu Gminy Spytkowice  najpóźniej w terminie do 23 lipca 2014 r.

WARTO ĆWICZYĆ WYMOWĘ NAWET W WAKACJĘ !

Już po raz drugi w Spytkowicach w dniu 12 czerwca 2014 roku, odbył się GMINNY KONKURS LOGOPEDYCZNY  „MISTRZ   MOWY   2014”.

GCK - informacja

Wraz z rozpoczęciem wakacji w Gminnym Centrum Kultury w Spytkowicach odbyły się pierwsze zajęcia, w których chętnie uczestniczyły zarówno dzieci jak i młodzież oraz dorośli.

Informacja UKS w Krakowie - Wykorzystaj atrakcyjność regionu i zwiększ legalnie swoje dochody!

Festyn Rodzinny Bezpieczne Wakacje - zdjęcia

Wakacje w GCK

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS