XII Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik - galeria

"Umiem pływać" w naszej Gminie

Od października 2014 r. realizowane są w naszej Gminie zajęcia sportowe dla uczniów z nauki pływania z uczniami szkół podstawowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, „Nauka i doskonalenie pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Spytkowice”, dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Spytkowice z dnia 01 października  2014 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych  dla przeprowadzenia wyborów do jednostek organów samorządu terytorialnego .
 

SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SPYTKOWICACH

Przewodniczący Komisji

Barbara Janina Madeja

Zastępca Przewodniczącego
Mariusz Jagódka

Członkowie:

Zofia Irenkiewicz
Dorota Maria Jąkała
Władysław Rzeszótko
Paweł Piotr Schneider
Beata Anna Sopata

Gminna Komisja Wyborcza w Spytkowicach Informuje , że :

Odnowiona figura kamienna św. Jana Nepomucena

W naszej miejscowości odnowiono kolejną figurę przydrożną.

Tym razem kompleksowe prace konserwatorskie zostały przeprowadzone przy kamiennej figurze św. Jana Nepomucena w Spytkowicach, która znajduje się w centrum miejscowości.

Wyłożenie projektu zmiany planu miejscowego

Projekt zmiany planu miejscowego objęty uchwałą Nr XXIII/129/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 28 grudnia 2012 r., uzupełnionej uchwałą Nr XXXIV/198/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych gminy dla obszaru nr 15 oraz uchwałą Nr XL/231/14 Rady Gminy Spytkowice z dnia 16 września 2014 r.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS