Informacja dla mieszkańców

Tlenek węgla rocznie zabija ponad 100 osób
 
Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim strażacy notują bardzo wiele interwencji związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych. 
 
Strażacy ostrzegają:
 

Kurier Spytkowicki - wydanie specjalne

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że zbiórka odbędzie się w dniach 24 - 31 października.
Odpady wielkogabarytowe tj. meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów i inne które ze względu na rozmiar nie mieszczą się do worków, a także elektrośmieci (sprzęt RTV, AGD i inne zasilane prądem i bateriami) można składać na Oczyszczalni Ścieków w Spytkowicach (wjazd naprzeciwko Starego Złomu) w godz. 8.00-16.00od poniedziałku do piątku

Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 27 października 2014 roku

w sprawie: ustalenia wzorów: zgłoszenie kandydata na sołtysa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, wykaz osób popierających zgłoszenie kandydata, wzór pieczęci oraz zaświadczenie zgłoszenia kandydata.

Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 27 października 2014 roku

w sprawie: przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Gminie Spytkowice i ogłoszenia kalendarza wyborczego.

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych powołanych  Uchwałą Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach odbędzie się w dniu 30 października 2014r. o godz. 13:30 w sali Gminnego Centrum Kultury w Spytkowicach.
Zgodnie z art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm) Obwodowa Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS