I N F O R M A C J A

Informujemy , że Obwodowa Komisja Wyborcza
Nr 1, Nr 2 , Nr 3, Nr 4, Nr 5
w dniu 16 listopada 2014 roku rozpoczyna pracę o godzinie 6 00.

Przewodniczący Obwodowych Komisji Wyborczych

Nr 1 – /-/  Marta Czupta
Nr 2 - /-/   Katarzyna Sopata
Nr 3 - /-/   Bernadeta Gwiazdoń
Nr 4 - /-/  Tomasz Sutor
Nr 5 - /-/   Halina Łukaszka- Kasza
 

Razem bezpieczniej – nabór projektów

Informujemy, że w Małopolskim  Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie  rozpoczęła się procedura naboru  projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach  rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych  zachowań "Razem Bezpieczniej" na 2015 rok (ostatnia edycja). „Razem  bezpieczniej” to rządowy program  polegający na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Adresatami są jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku  publicznego.

Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie: ustalenia wzoru protokołu głosowania w obwodzie na kandydatów na sołtysa oraz wzoru zestawienia wyników głosowania w obwodzie utworzonym dla wyboru sołtysa w Gminie Spytkowice.

Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie:  ustalenia regulaminu pracy komisji.

Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie: ustalenia wzoru kart do głosowania oraz ich kolorystyki w wyborach sołtysa zarządzonych na dzień 07 grudnia 2014 roku.

Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie: ustalenia wytycznych dla Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysa zarządzonych na dzień 07 grudnia 2014 roku.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS