Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie: ustalenia wzoru kart do głosowania oraz ich kolorystyki w wyborach sołtysa zarządzonych na dzień 07 grudnia 2014 roku.

Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie: ustalenia wytycznych dla Sołeckich Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysa zarządzonych na dzień 07 grudnia 2014 roku.

Informacja dla mieszkańców

Tlenek węgla rocznie zabija ponad 100 osób
 
Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim strażacy notują bardzo wiele interwencji związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych. 
 
Strażacy ostrzegają:
 

Kurier Spytkowicki - wydanie specjalne

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Informujemy, że zbiórka odbędzie się w dniach 24 - 31 października.
Odpady wielkogabarytowe tj. meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów i inne które ze względu na rozmiar nie mieszczą się do worków, a także elektrośmieci (sprzęt RTV, AGD i inne zasilane prądem i bateriami) można składać na Oczyszczalni Ścieków w Spytkowicach (wjazd naprzeciwko Starego Złomu) w godz. 8.00-16.00od poniedziałku do piątku

Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 27 października 2014 roku

w sprawie: ustalenia wzorów: zgłoszenie kandydata na sołtysa, oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie, wykaz osób popierających zgłoszenie kandydata, wzór pieczęci oraz zaświadczenie zgłoszenia kandydata.

Strony

Subscribe to Urząd Gminy Spytkowice RSS