Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Gminny Komisarz Spisowy w Spytkowicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej  NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od  1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 do godziny 12:00

Link do dokumentów: https://bip.malopolska.pl/ugspytkowice1,a,1878722,ogloszenie-nabor-na-rachmistrzow-spisowych.html