OGŁOSZENIE

Ogłoszenie  o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice w granicach administracyjnych gminy.