Zarządzenie nr 63/2020 Wójta Gminy Spytkowice

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do wynajmu.

Załączniki do dokumentu: