ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-745 Spytkowice 26 zaprasza do składania ofert „Świadczenie w 2021 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Spytkowice”