COVID-19 - powiat nowotarski w strefie żółtej – wracają dodatkowe obostrzenia

W powiatach z największym wzrostem zakażeń wróciły niektóre obostrzenia. Decyzją Ministerstwa Zdrowia z dnia 13.08.2020, powiat nowotarski znalazł się w strefie żółtej, ze względu na wzrost liczby zakażeń na jego terenie.
Co oznacza objęcie powiatu nowotarskiego żółtą strefą? Organizatorzy targów i konferencji muszą przestrzegać, by liczba uczestników nie przekraczała 1 osoby na 4 m.kw. Podczas wydarzeń sportowych czy kulturalnych, w kinach widownia może być wypełniona tylko w 25%, a w trakcie wydarzeń na otwartej przestrzeni liczba widzów nie może przekraczać 100. Aquaparki, działalność hotelarska pozostają bez zmian. W siłowniach może przebywać 1 osoba na 7 m.kw. Nie ma ograniczeń w kościołach. Wesela i inne spotkania mogą odbywać w grupach nie większych niż 100 osób, nie wliczając w to obsługi.
Większe obostrzenie będą obowiązywać w powiatach oznaczonych kolorem "czerwonym a łagodniejsze rygory będą w powiatach oznaczonych na żółto. Obostrzenia wprowadzone są regionalnie w związku ze wzrostem liczby zakażeń w tych regionach. Lista powiatów, w których występuje największa liczba zakażeń dostępna jest poniżej.
Ze względu na to, że według ekspertów i lekarzy nie ma praktycznie przeciwskazań medycznych do zasłaniania ust i nosa, od 1 września ma zostać wprowadzony obowiązek posiadania zaświadczenia potwierdzającego takie przeciwskazania medyczne.
Szczegółowe informacje o obostrzeniach związane ze wzrostem zakażeń dla wybranych powiatów dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/attachment/506dc19b-edb1-44de-ac90-d974679c5bb3
Link do strony Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie
Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/dodatkowe-obostrzenia-w-powiatach-z-najwiekszym-przyrostem-zakazen