ZARZĄDZENIE NR 34/2020 WÓJTA GMINY SPYTKOWICE z dnia 22 czerwca 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do dzierżawy