INFORMACJA

Wójt Gminy Spytkowice  informuje, że Gmina Spytkowice zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Spytkowice zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag mogą składać informację o w/w odpadach  w terminie do 13.12.2019r.
Wzory w/w informacji  można pobrać w tut. urzędzie pokój nr 8 lub u sołtysa  Pana Józefa Szyszka.
W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Spytkowice  ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Spytkowice, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. 182688370 wew.48