80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Echa po bitwie!
 
80 lat temu 1 września 1939 r. o świcie, wojska niemieckie hukiem armatnich wystrzałów i szczękiem automatycznej broni zapukały do Spytkowiańskich drzwi. Nasi przodkowie nie pozostali głusi na to pukanie, pokazali swoją determinację i trzasnęli tymi drzwiami przed nosem wrogowi zabezpieczając je jednocześnie skoblem obowiązku obrony Ojczyzny. Tutaj bowiem - u progów naszych domostw, buta niemieckich żołdaków starła się z determinacją polskich żołnierzy, którzy nie szczędzili swej krwi walcząc o naszą Małą Ojczyznę – wolną Polskę.
 
W obowiązku pamięci!
 
Wójt Gminy Spytkowice - Pan Ryszard Papanek i Stowarzyszenie Historii Spytkowic, celem uczczenia 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej zorganizowali „Uroczystość Patriotyczną - 1939 Bohaterom kampanii polskiej – Spytkowice w obronie granic”, nad którą Patronat Honorowy objął Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak oraz Starosta Nowotarski Pan Krzysztof Faber. Gośćmi Honorowymi wydarzenia byli: prof. Andrzej Maczek - syn słynnego generała Stanisława Maczka, wnuczka gen. Stanisława Maczka Pani Karolina Maczek-Skillen, Joanna Wielgat - córka por. Plichty z mężem, Rodziny ze Stowarzyszenia Maczkowców, a także reprezentanci władz: poseł na Sejm Rzeczypospolitej prof. Józef Brynkus oraz przedstawiciel posła na Sejm Pana Edwarda Siarki.
 
Otwierając towarzyszącą wydarzeniu wystawę militariów: „Polska myśl techniczna podczas II wojny światowej” - Goście, Władze Gminy oraz Członkowie Stowarzyszenia Historii Spytkowic wspólnie wspominali tragizm wojny i bohaterską postawę polskich żołnierzy, dla których Bóg – Honor – Ojczyzna nie były rzucanymi na wiatr hasłami lecz czynami przeradzającymi się w heroiczną walkę o Polskę.
 
W trakcie uroczystości, zwrócono również uwagę na patriotyzm jutra, który powinien stać się obowiązkiem naszego konsumpcyjnego społeczeństwa. Wspomniana wystawa militariów była czymś wyjątkowym, ukazała polską myśl techniczną, którą w zaraniu zdławiła wojna.
 
Na zakończenie wydarzenia odbył się Piknik Patriotyczny poświęcony Pamięci bohaterów 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej i 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej im. płk. Stanisława Maczka, wydarzenie uwieńczyła rekonstrukcja Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcyjnej „Błyskawica” im. Józefa Kurasia „Ognia”.