Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Spytkowice

W sprawie: 

ogłoszenia naboru ofert na wyłączność sprzedaży napojów alkoholowych i świadczenie usług gastronomicznych.

Załączniki do dokumentu: