Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Spytkowice

W sprawie: 

ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu.

Załączniki do dokumentu: