Wybory do Izb Rolniczych w gminie Spytkowice w 2019 r