Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Spytkowice z dnia 17 czerwca 2019r.

W sprawie: 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Spytkowice w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2019