Dotacje na remonty remiz w południowej Małopolsce

W łąckim amfiteatrze marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka przekazali przedstawicielom 32 gmin z powiatów limanowskiego, nowosądeckiego, tatrzańskiego i nowotarskiego promesy gwarantujące przyznanie dotacji w ramach programu Małopolskie Remizy 2019. W wydarzeniu uczestniczyły również radne województwa Marta Mordarska i Urszula Nowogórska.
Na nich zawsze można liczyć. W każdym miejscu i o każdej porze strażacy – ochotnicy spieszą z pomocą potrzebującym. Skuteczność ich działań zależy m.in. od wyposażenia w sprzęt, jak i odpowiedniego zaplecza. Od 2009 roku Samorząd Województwa Małopolskiego realizuje program „Małopolskie Remizy”, w ramach którego małopolskie gminy otrzymują pomoc finansową na realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich. W tegorocznej edycji do jednostek samorządu terytorialnego w powiatach: gorlickim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim i tatrzańskim trafiło ponad 1 mln zł.
Obok przedstawicieli samorządu regionalnego w wydarzeniu uczestniczyli także: posłowie na Sejm RP Jan Duda oraz Edward Siarka, pełniący równocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Małopolsce oraz mł. bryg. Szymon Jakubiec z Komendy Wojewódzkiej PSP.
Gmina Spytkowice otrzymała z budżetu Województwa Małopolskiego pomoc finansową w wysokości 19.680,00zł na realizację prac budowlano – remontowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Spytkowice.
Tekst oraz foto – Biuro Prasowe UMWM