INFORMACJE W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW