V Turniej Taekwondo

7 kwietnia 2019 roku na hali sportowej przy Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Spytkowicach po raz trzeci zorganizowany został Podhalański Techniczno – Sprawnościowy Turniej Dzieci w Taekwondo Olimpijskim.
Gospodarzem tych zawodów było Gminne Centrum Kultury w Spytkowicach, natomiast patronat honorowy objął wójt  Gminy Spytkowice Pan Ryszard Papanek.
W zawodach sprawnościowych  wzięło udział 40 zawodników i zawodniczek.

Miejscowości biorące udział w zawodach:
    1. Stróża
    2. Pcim
    3. Spytkowice
    4. Rabka – Zdrój
    5. Zakopane

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników, rodzicom i trenerom dziękujemy za poświęcenie i trud pracy włożony w przygotowanie dzieci oraz pomoc w organizacji turnieju. Sędziom dziękujemy za sprawne i bezpieczne przeprowadzenie zawodów.
Pani dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych dziękujemy za współpracę i  udostępnienie hali sportowej. Szczególne podziękowania kierujemy trenerowi
i kierownikowi zawodów Panu Kazimierzowi Stożkowi, który każdego roku z wielkim zaangażowaniem pracuje na rzecz zawodów.