Informacja

Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich UMWM organizuje w Nowy Targu spotkanie informacyjne pn. Kierunek Kariera – oferta wsparcia szkoleniowego dla osób pracujących spotkania.
Spotkanie adresowane jest do osób pracujących, które chcą dowiedzieć się o możliwościach otrzymania dofinansowania do szkoleń.

Szczegóły dostępne na stronie
https://www.fundusze.malopolska.pl/szkolenia-i-konferencje/program-regio...