Informacja

Wójt Gminy informuje, że I rata podatku  rolnego i od nieruchomości będzie przyjmowana od 25 lutego w godzinach od  8.00 do 14.00  w Kasie Urzędu.

Decyzje ( nakazy ) na podatek można odbierać w pok. Nr 15.