Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

KRUS PT Nowym Targu zaprasza rolników do wzięcia udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.
Przy ocenie będą brane pod uwagę:
-ład i porządek w obejściu,
-stan budynków inwentarskich i gospodarczych,
-wyposażenie w maszyny i urządzenia rolnicze,
-stan techniczny maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części,
-warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
-stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
- estetyka gospodarstw,
- rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.
Zgłoszenia są przyjmowane do 29 marca 2019r. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej KRUS www.krus.gov.pl oraz w Placówce Terenowej KRUS w Zakopanem.
Wszelkie pytania pod numerami tel.:
182669389 lub 182668496
wew. 26 (Tomasz Skupiński)
wew. 27 (Andrzej Mozdyniewicz)

Załączniki do dokumentu: