INFORMACJA

Uprzejmie informujemy o konieczności odbioru kodów kreskowych na worki przeznaczone na odpady komunalne segregowane i niesegregowane, przed następnym wywozem odpadów komunalnych w Gminie Spytkowice w miesiącu marcu. Kody można odbierać codziennie od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy Spytkowice w godzinach 7.45-15.45, W pokoju nr 8. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 182688370 wew.48.
I kwartał roku 2019, jest kwartałem przejściowym, dlatego też odpady komunalne zostaną odebrane również „na starych zasadach”, czyli bez kodu kreskowego umieszczonego na worku dla tych z Państwa, którzy z różnych powodów nie mieli jeszcze możliwości odbioru. Natomiast Ci z Państwa, którzy odebrali kody kreskowe dla swoich gospodarstw domowych proszeni są o umieszczenie ich na workach już od tego miesiąca - wywóz będzie miał miejsce 15 i 16 luty 2019r.
Od II kwartału prosimy Państwa, aby każde gospodarstwo domowe, z którego będą odbierane odpady komunalne posiadało przylepiony kod kreskowy na workach segregowanych (żółty, niebieski zielony) i niesegregowanych (czarny).