Informacja

Uwaga!!!

Ważna informacja dla właścicieli zwierząt oraz osób zgłaszających konieczność odłowienia zwierzęcia.

Apelujemy do mieszkańców Gminy Spytkowice o zwrócenie uwagi na problem wałęsających się zwierząt. Do Urzędu Gminy docierają sygnały o wałęsających się psach na terenie naszej gminy, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców a w szczególności dla dzieci uczęszczających do szkół. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie zwierząt na terenie swojej posesji. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. Z uzyskanych informacji obserwacji wynika, iż w większości przypadków psy zgłaszane do odbioru nie są bezpańskie. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt. W czasie tym psy są w stanie migrować nawet na odległość kilku kilometrów. Nie kiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej. Niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów. Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę o ile nie będzie dokarmiane w końcu samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela. Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu!

Jak zgłosić bezdomne zwierzę?
    • W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy
fakt ten zgłosić bez zwłocznie na Posterunek Policji. Policja ma prawo nałożyć wówczas mandat na nieodpowiedzialnego właściciela. Przypominamy, że zgodnie z Kodeksem Wykroczeń  „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, podlega karze grzywny do 250 złotych”.
    • W sytuacji kiedy naszego pupila nie ma w domu kilka dni, prosimy taką sytuację zgłaszać do Urzędu Gminy pod numerem tel. 182688370 wew.48. Unikniemy wówczas sytuacji, że nasz pies zostanie odłowiony i przekazany do Schroniska.
    • Kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie wówczas należy zgłoszenia kierować telefonicznie lub osobiście do Urzędu Gminy Spytkowice.

Pracownik Urzędu po ustaleniu czy zwierzę rzeczywiście nie ma właściciela przekaże psa do schroniska. Jeśli jednak okaże się, iż zgłoszone i zabrane zwierzę miało właściciela, zostanie on obciążony kosztami odbioru i utrzymania go w schronisku. Przekazując zgłoszenie do Urzędu Gminy, Posterunku Policji należy podać: swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia oraz numer telefonu kontaktowego.