Informacja w sprawie wielkoobszarowych polowań zbiorowych

Koło Łowieckie ,, BÓR” w Spytkowicach w odpowiedzi na pismo L.dz.NS-6/2019 z dnia 02.01.2019 Zarządu Okręgowego w Nowym Sączu informuje o terminach wielkoobszarowych polowań zbiorowych w ramach walki z ASF w koordynacji z sąsiednimi obwodami łowieckimi.
W ramach ujętych na sezon 2018/2019 kalendarzowych polowań zbiorowych uzgodniono z K.Ł. Bystra obw. Łow.209 – Polowanie w Rejonie Toporzysko na dzień 13.01.2019r
Polowania dodatkowe w ramach wielkoobszrowych polowań na dziki :
W uzgodnieniu z K.Ł. Jeleń Jordanów  obw.Łow. 230 – Rejon Beskid w Spytkowicach w dniu 26.01.2019r
W uzgodnieniu z K.Ł. Głuszec Nowy Targ obw.Łow. 228 – Rejon Raba w Spytkowicach w dniu 27.01.2019
Ponadto w terminach  12,19,20 Stycznia 2019r  K.Ł. BÓR w Spytkowicach będzie realizować polowania indywidualne na dziki w ramach walki z ASF.
Za Zarząd Przewodniczący zarządu
Józef Oskwarek

Załączniki do dokumentu: