Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-745 Spytkowice 26 zaprasza do składania ofert "Świadczenie w 2019 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Spytkowice".