Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Spytkowice oraz obowiązek złożenia nowej deklaracji.