I Sesja Rady Gminy 2018

W dniu 22 listopada 2018 roku w sali Gminnego Centrum Kultury odbyła się I sesja Rady Gminy Spytkowice w kadencji 2018-2023.
Na uroczystej sesji ślubowanie złożyli nowo wybrani radni oraz Wójt Gminy Ryszard Papanek, który ponownie został wybrany na kolejną kadencję.


Skład VI kadencji Rady Gminy Spytkowice w latach 2018-2023

    1. Kazimierz Blańda
    2. Elżbieta Brynkus
    3. Wiesław Czerniawski
    4. Józef Kościelniak
    5. Paweł Lenart
    6. Andrzej Łukaszka
    7. Franciszek Murzański
    8. Marta Pawlik
    9. Stanisław Sopata
    10. Jan Stachura
    11. Kazimiera Sutor
    12. Robert Trybuła
    13. Andrzej Trzop
    14. Lucyna Trzop
    15. Henryk Węglarczyk

Na sesji  w dniu 22 listopada 2018 roku został wybrany w głosowaniu tajnym

Przewodniczący Rady Gminy Spytkowice: radny Pan Józef Kościelniak
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Spytkowice został wybrany : radny Pan Jan Stachura.

Jednocześnie  na I sesji zostały wybrane  składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Spytkowice oraz Przewodniczący danych komisji:

Komisja Rewizyjna:
Wiesław Czerniawski  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Brynkus
Robert Trybuł
Komisja Skarg Wniosków i Petycji
Elżbieta Brynkus Przewodnicząca  Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Kazimierz Blańda
Andrzej Łukaszka
Franciszek Murzański
Kazimiera Sutor

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
Kazimiera Sutor    Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego:
Kazimierz Blańda    
Stanisław Sopata
Jan Stachura
Andrzej Trzop

Komisja Oświaty, Kultury i Ochrony Socjalnej:
Andrzej Trzop    Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Ochrony Socjalnej:
Andrzej Łukaszka
Marta Pawlik
Jan Stachura
Lucyna Trzop

Komisja Bezpieczeństwa i Ładu Społecznego:
Henryk Węglarczyk    Przewodniczący Komisji  Bezpieczeństwa i Ładu Społecznego:
Paweł Lenart    
Franciszek Murzański
Stanisław Sopata
Lucyna Trzop