Zarządzenie nr 57/2018 Wójta Gminy Spytkowice

W sprawie: 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do dzierżawy

Załączniki do dokumentu: