ZARZĄDZENIE NR 47/2018 WÓJTA GMINY SPYTKOWICE

W sprawie: 

ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu