Informacja dotycząca modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Załączniki do dokumentu: